Z arhetipi do naše avtentične narave: NEDOLŽNI OTROK

Na tem srečanju bomo pogledale, kaj pomeni arhetip nedolžnega otroka. Novorojeni otroci se nam zdijo nebogljeni in nedolžni. Potrebujejo skrb, ljubeče roke.