Splošni pogoji o varovanju podatkov

 1. Splošno o varstvu osebnih podatkov

Podjetje Aumse d.o.o., ki je upravitelj spletne trgovine Angelja.si, je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezano k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi.

Naročnik se strinja, da podjetje kot ponudnik storitve, za namen poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Naročilo artikla, izobraževalne vsebine, prijava na seminar, prijava na novičke ali intuicijske fotografije oziroma prijava na razpoložljive brezplačne vsebine se smatra kot strinjanje uporabnika, da podjetje zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki so potrebni za izpeljavo naročila oziroma da se uporabniku lahko občasno pošlje informativno gradivo.

Ponudnik hrani osebne podatke uporabnika za obdobje, kot je določeno z zakonom.

Ponudnik je dolžan svoje zaposlene oziroma pooblaščene osebe seznaniti s postopki, pogoji in ukrepi varovanja osebnih podatkov uporabnikov, to pomeni s postopki obdelave in zaščite osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov bo imel izključno ponudnik, ki bo poskrbel za varnost podatkov v skladu z zakonom. Zbranih podatkov ne bo v nobenem primeru koristil za druge namene, ki niso navedeni v teh pogojih, oziroma jih ne bo v nobenem primeru posredoval tretjim osebam. Ponudnik tudi ne sme tretjim osebam poveriti posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov svojih uporabnikov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za statistične namene.

V primeru naročila artiklov preko spletne strani Angelja.si se smatra, da se z oddajo naročila uporabnik strinja, da se dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) zaupa uporabnikovo ime, priimek in naslov za dostavo.

 1. Osebni podatki in namen zbiranja

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Za potrebe poslovanja Angelja.si zbira naslednje podatke uporabnikov:

 • ime in priimek (podatek je potreben za izstavitev računa in dostavo),
 • naslov in kraj bivanja (podatek je potreben za izstavitev računa in dostavo),
 • naslov elektronske pošte (elektronska pošta se uporablja za pošiljanje računov, za komunikacijo z uporabnikom in za kreiranje uporabniškega računa),
 • telefonsko številko (podatek je potreben za hitro komunikacijo v primeru nejasnosti ali težav pri plačilih, naročilih,…),
 • drugi podatki (številka transakcijskega računa, davčna številka,… če so potrebni v primeru vračila vplačila kot posledica odstopa od pogodbe itd.),
 • podatke o podjetju (podatki so potrebni, če je naročnik pravna oseba (ime in sedež podjetja, davčna številka, številka bančnega računa,…),
 • ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na spletnem mestu Angelja.si.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, podjetje ne more odgovarjati.

Podjetje se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke uporabljalo in obdelovalo izključno in samo v skladu z določili in za namene, navedene v teh splošnih pogojih. Podatki se koristijo za:

 • izstavljanje računov,
 • kreiranje uporabniških računov za dostop do naročenih vsebin,
 • komunikacijo ob morebitnih težavah,
 • izobraževanje, obveščanje in promocijo (glej zadnji člen ‘Obveščanje uporabnikov in promocija‘).
 1. Varovanje podatkov in konkurenca

Ponudnik in uporabnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju. Stranki pa smeta javno objaviti med svojimi referencami, da sodelujeta in tudi predmet sodelovanja. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in dostopni na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. Obveščanje uporabnikov

Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med uporabnikom in spletno stranjo Angelja.si. Uporabniki so v primeru naročila artikla, izobraževalne vsebine, prijave na seminar, prijave na novičke ali intuicijske fotografije oziroma prijave na razpoložljive brezplačne vsebine uvrščeni na poštni seznam, ki ga uporabljamo za občasno pošiljanje informativnega gradiva in sporočil v obliki elektronskih pisem. V primeru, da boste eksplicitno izrazili, da ne želite prejemati teh sporočil, bomo to takoj upoštevali. V vsakem poslanem informativnem elektronskem sporočilu bo jasno razvidna tudi možnost za odjavo od teh sporočil.

Uporabnik lahko zahteva izbris vseh svojih podatkov iz ponudnikovih baz in seznamov tudi tako, da svojo pisno zahtevo pošlje na elektronski naslov info@angelja.com oziroma na naslov podjetja, tj. Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika.

Uporabnik, ki se je naročil na prejemanje informativnega gradiva v obliki elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja elektronska poštna obvestila na njegov elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi. Soglaša tudi, da ponudnik podatke, vpisane ob prijavi, hrani in obdeluje na način kot je opredeljen v teh Splošnih pogojih o varovanju podatkov.

Elektronska obvestila ponudnika so lahko informativne narave in se nanašajo na ponudnikove artikle (knjige, e-knjige, izobraževalne vsebine, seminarje, delavnice, ki jih organizira v lastni režiji ali v sodelovanju z drugimi partnerji), vsebujejo pa lahko tudi nasvete, kratke odlomke iz knjig, promocijski material, akcije in ugodnosti, obvestila o spremembah ali dopolnitvah Splošnih pogojev in druga sporočila o storitvah podjetja. Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno elektronsko poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je pogledal. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih elektronskih poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za uporabnika, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz ter s posredovanjem teh podatkov tretjim osebam, bodisi za plačilo bodisi brezplačno.

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

 

Aumse d.o.o.

Aumse, umetniško ustvarjanje in motivacijsko izobraževanje d.o.o.

Ob potoku 2, 1360 Vrhnika

Opis je bil pripravljen 12. 5. 2016; posodobljen 10. 3. 2018.