O MENI

Leta dolgo že iščem stičišča in točke razlikovanja

V svojem življenju se spogledujem s svetovoma znanosti in duhovnosti.

Leta dolgo že iščem stičišča in točke razlikovanja, ki so privedle do prevelike specializacije in drobljenja znanj ter pomanjkanja celostnega pogleda na različne situacije.

Pri svojem delu sem se srečala s proučevanjem materialnega sveta skozi oči raziskovalke materialov, po drugi strani pa sem vztrajno proučevala številne tehnike duhovnega in osebnostnega razvoja ter motivacije.

Angelja Kjara Surca

Večkrat sem bila očarana, kako lahko z miselno naravnanostjo in duhovnimi tehnikami …

vplivamo na dosežke in rezultate v materialni sferi, po drugi strani pa, kako nas raziskovanje materialnega sveta in našega lastnega telesa, diha, lahko prizemlji iz »nedifiniranih sfer« v trenutek našega bivanja »tukaj in zdaj«.

Joga, meditacije, reiki, zvok, intuicija, masaže, plesno-gibalne metode, hoja po žerjavici, theta healing je le nekaj tehnik, s katerimi sem se srečala in so močno vplivale na poglabljanje mojega dojemanja sveta. Skozi oči novih spoznanj in neprestanega širjenja zavedanja so se tudi posamični dogodki v mojem življenju neredko pokazali v povsem novi luči.

Pa poglejmo lepo po vrsti

 • V ljubljanski porodnišnici sem prijokala na svet v letu 1968.
 • Odraščanje na Vrhniki skupaj s starejšo sestro.
 • Kot pravi knjižni molj sem večino ljubezenskih romanov v knjižnici prebrala že do sedmega razreda, potem pa sem se posvetila klasičnim delom.
 • Glasba me je spremljala skozi igranje violine, pianina in dolgoletnega petja v pevskem zboru. Aktivno sodelovanje pri dogodkih v domačem kraju.
 • 1983-1987: V srednji šoli so me začela zaposlovati bivanjska vprašanja, razmišljanja o ustroju vesolja in njegovem delovanju v znanstvenem in duhovnem oziru.
 • Željno sem prebirala prve duhovne knjige in knjige o osebni rasti v slovenščini (dr. M. Scott Peck, Martin Kojc, Norman Vincent Peale, Louise Hay, Deepak Chopra, …).
 • Po tečaju joge v letu 1989 pri Silvani Svara sem pričela z enoletno vsakodnevno redno vadbo in joga me občasno spremlja še vedno. Po letu 1992 sem začela z šestletnim obdobjem vsakodnevnega rekreativnega teka.
 • 1993: Po zaposlitvi v raziskovalni dejavnosti (Kemijski inštitut) sem se za desetletje zavezala znanosti. Raziskave so mi odprle povsem nova obzorja, spoznavanje čudovitih zakonov, ki obvladujejo naš materialni svet in njihovo sozvočje, ki rezultira v končnih produktih, ki nam lajšajo zemeljsko plat življenja.

 • Doktorsko disertacijo sem zagovarjala v letu 1999.
 • Slovenija je postala premajhna in vedoželjnost me je gnala v Evropo in prek, kjer sem sodelovala na različnih izmenjavah ter konferencah. Naše delo sem tako v predavanjih predstavila v večini evropskih držav, pa tudi v Braziliji, ZDA, Indiji, Združenih arabskih emiratih, na Japonskem.

 • Sodelovala sem v projektih in jih vodila, bodisi domačih ali evropskih, preko njih pa dosegla preko 340 različnih objav v soavtorstvu, od tega 100 člankov v svetovnih znanstvenih revijah. S tem je rasla tudi moja ljubezen do pisanja in predstavitev.

 • Tekom tega obdobja so me ves čas spremljale duhovne knjige različnih avtorjev, ki so nezadržno prihajale na slovenski trg (Doreen Virtue, Diane Cooper, Debbie Ford, Eckart Tolle, Tom Stone, Barbara Ann Brennan, Neale Donald Walsch, Don Miguel Ruiz, Ester in Jerry Hicks, …) in moja velika učiteljica – narava.

Prehod v novo obdobje

 • V moje življenje je vstopilo novo bitje, hči, in ponovno so se začela zbujati bivanjska vprašanja. Vprašanja o rojstvu in smrti, o pomenu našega življenja, o vplivu travmatičnih okoliščin na doživljanje sveta in preklop v srečnejše izkušanje. Moja največja učiteljica.

 • Izrazita duhovna vedoželjnost se je spet odprla v letu 2003, zato sem se v sledečih letih udeležila številnih meditacij in izobraževanj. Enostavno sem čutila, da želim spoznati različne pristope, ki bi jih lahko raziskala, izkusila, začutila in nato oblikovala v svoje zavedanje tega trenutka. Hvaležna sem vsem, ki ste v vlogi učiteljev vstopili v moje življenje in ga oplemenitili.

 • Moj največji učitelj pa so življenjske lekcije, ki so prišle na mojo pot, da me vzpodbudijo k izkušanju in poti v vedno večje zavedanje in svobodo. Pozitivne izkušnje sprejemam bolj lahkotno, tiste bolj zahtevne in najtežje, pa me najbolj kalijo …
 • V leto 2016 sem stopila z novim imenom Angelja Kjara Surca, prevzema me je njegova melodija.