TEKMOVALNOST

Tekmovalnost pogosto ne vzamemo za zlo, pravzaprav jo današnja družba celo spodbuja.

Že v najrosnejših letih so otroci dandanes izpostavljeni tekmovanjem in primerjavam.

Pri tem pa se ne zavedamo, kako veliko škodo jim delamo.

Tekmovalnost zasadi seme dvoma v lastne sposobnosti.

Če je nekdo boljši, potem jaz nisem dovolj dober.

Če je nekdo boljši, potem moram sam izboljšati svoje sposobnosti.

In zato se v nedogled pehamo za boljšimi dosežki in za imeti več.

Resnično življenje trenutka pa nam medtem uhaja v večnost.

Ne bomo ga več srečali, saj je minil.

Je le še preteklost, ki ne šteje več, prihodnost pa nam uhaja skozi vrata sedanjosti, ki je ne doživljamo v polni izkušnji.

V resnici se ne zavedamo, da je tekmovalnost pravzaprav ustvarjanje sodb o drugih.

Njegove sposobnosti so take, moje take, sosedove pa drugačne.

Primerjave nam zavirajo vsakodnevno duhovno rast.

S primerjanjem ne moremo doseči višjega nivoja zavedanja.

Ves čas stopicljamo na mestu in ne moremo v popolnosti razviti svojih sposobnosti.

Rešitev nedvomno obstaja v tem, da prepoznamo ta pojav in že v zgodnjih otroških letih prenehamo z učenjem tekmovalnosti.

Pa smo to kot družba sploh pripravljeni storiti?

Vedno več staršev opaža, kako tekmovalnost v šolah spodjeda zdravo jedro njihovih otrok.

Pa vendar, lahko kaj storimo?

Neposreden upor večinoma ne prinese dobrih rezultatov.

Z neposrednim uporom in grajanjem največkrat še povečamo obrambni zid in utrdimo ustaljene vzorce vedenja.

Največ lahko storimo predvsem z rednim delom na sebi ter z blagim ozaveščanjem okolice.

Govorimo o jedru problema tekmovalnosti, sporočajmo drugim staršem o stiskah otrok, morda jih vsi starši ne zaznavamo enako.

In s širjenjem te tematike se bo zavest staršev in posredno tudi šolnikov, kajti tudi oni so starši, dvigovala in spreminjala našo kolektivno zavest.