Pravila o zasebnosti

1) Splošno o zasebnosti

Ta Pravila o zasebnosti določajo, kako podjetje Aumse d.o.o., ki je tudi upravitelj spletne strani Angelja.si (v nadaljevanju: ponudnik), pridobiva, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov v skladu s Splošno EU uredbo o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679).

Beseda uporabniki se nanaša na fizične in pravne osebe. Vaši osebni podatki bodo obdelovani v skladu z načeli privzete in vgrajene zasebnosti.

Ponudnik storitve, bo zbiral, hranil in obdeloval osebne podatke uporabnika spletne strani izključno takrat, ko bo za to obstajal pravni temelj, ki pa je odvisen od razmerja, v katerega vstopate s ponudnikom ((i) – (vii)).

Ta Pravila o zasebnosti veljajo za:

 • obisk spletne strani https://angelja.si/ (v nadaljevanju: spletna stran),
 • uporabo te spletne strani za naročanje produktov,
 • registracijo kot člana ob nakupu izobraževalnega programa v elektronski obliki (video, audio),
 • prijavo na obveščanje o novostih v ponudbi, akcijah,
 • prijavo na intuicijske fotografije in informativne vsebine,
 • obveščanje preko socialnih omrežij,
 • vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve (v nadaljevanju vse skupaj od (i) – (vii): Storitve).

 

2) Osebni podatki in namen zbiranja

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

(i) V primeru obiska spletne strani, ne obdelujemo vaših osebnih podatkov, razen podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje spletnega mesta oz. z naprednejšimi piškotki, za katere ste podali privolitev. Več o piškotkih >>>

V primerih (ii) – (vii), t.j. uporabe spletne strani za naročilo produktov (ii), registracijo (iii), prijave na promocijsko gradivo (iv), prijave na intuicijske fotografije oz. informativne vsebine (v), prijave na obveščanje prek socialnih omrežij (vi) oz. drugih storitev (vii), pa za potrebe poslovanja in v skladu s privolitvami uporabnikov zbiramo naslednje podatke uporabnikov:

 • ime in priimek (podatek je potreben za obdelavo naročila, izstavitev računa in dostavo),
 • naslov in kraj bivanja (podatek je potreben za obdelavo naročila, izstavitev računa in dostavo),
 • naslov elektronske pošte (elektronska pošta se uporablja za pošiljanje računov, za komunikacijo z uporabnikom in za kreiranje uporabniškega računa; obveščanje o dogodkih, na katere so se prijavili; pošiljanje informativnih vsebin, intuicijskih fotografij oziroma oglasnih sporočil, če ste se nanje prijavili),
 • podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje spletnega mesta oz. z naprednejšimi piškotki, za katere ste podali privolitev,
 • telefonsko številko (podatek je potreben za hitro komunikacijo v primeru nejasnosti ali težav pri plačilih, naročilih,…),
 • drugi podatki (številka transakcijskega računa, davčna številka,… če so potrebni v primeru vračila vplačila kot posledica odstopa od pogodbe itd.),
 • podatke o podjetju (podatki so potrebni, če je naročnik pravna oseba (ime in sedež podjetja, davčna številka, številka bančnega računa,…),
 • ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na spletnem mestu Angelja.si ali posreduje preko drugih elektronskih medijev oziroma osebno.

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese preko spletne strani oziroma nam jih posreduje na kakšen drug način, ponudnik ne more odgovarjati.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke uporabljal in obdeloval izključno in samo v skladu z določili in za namene, navedene v teh Pravilih o zasebnosti. Podatki se koristijo za:

 • obdelavo vaših naročil in izstavljanje računov,
 • kreiranje uporabniških računov za dostop do naročenih vsebin,
 • komunikacijo ob morebitnih težavah,
 • izobraževanje, obveščanje in promocijo (glej člen Komunikacija z uporabniki).

 

 

3) Hranjenje in zaščita zbranih osebnih podatkov

Osebni podatki uporabnikov se hranijo in obdelujejo na spletnih strežnikih v Sloveniji in EU. Upravljalec gostovanja vzdržuje in razvija informacijski sistem v skladu z najnovejšimi tehnološkimi standardi varnosti. Kljub visokim standardom in zaščitam informacijskega sistema, pa upravljalec zaradi narave Interneta ne more zagotavljati popolne varnosti pred zlorabo osebnih podatkov, ki bi se zgodila po prenosu s strežnikov do uporabnika, oziroma v primeru vdora v informacijski sistem, kjer upravljalec nima lastnih virov ali zmožnosti preprečevanja takih zlorab.

Prenos informacij preko interneta ni vedno povsem varen. Uporabniki, ki nam posredujejo kakršne koli informacije preko interneta (elektronska pošta, preko spletne strani ali na drug način), storijo to popolnoma na lastno odgovornost. V primeru, da uporabnik utrpi kakršnekoli stroške, škodo ali izgubo zaradi svojega posredovanja podatkov preko interneta, ponudnik za to ne more odgovarjati.

Ponudnik je sprejel tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo in napram naključni izgubi ali poškodovanju, in sicer:

 • najmanjši možni obsega podatkov in obdelave,
 • stalno posodabljanje postopkov za varovanje osebnih podatkov,
 • uporaba varnih strežnikov za shranjevanje,
 • usposabljanje zaposlenih oziroma podobdelovalcev in pooblaščenih oseb s postopki, pogoji in ukrepi o zaščiti in zakonitem varovanju osebnih podatkov uporabnikov.

 

Platforma Mailchimp

Podjetje Aumse d.o.o. kot optimizacijo za pošiljanje informativnih vsebin, intuicijskih fotografij oziroma obvestil o dogodkih in akcijah uporablja platformo Mailchimp. Omenjeno platformo upravlja ponudnik Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308 iz ZDA, ki je glede mednarodnih prenosov podatkov registriran za ščitenje zasebnosti EU-ZDA. Pravila zasebnosti platforme Mailchimp so dostopna na spletnem naslovu https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Ponudnik uporablja platformo Mailchimp na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Na tej platformi, torej na strežnikih Mailchimp v ZDA, se shrani naslov elektronske pošte ter ime in priimek uporabnika.

 

 

4) Varovanje podatkov in konkurenca

Ponudnik in uporabnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju. Stranki pa smeta javno objaviti med svojimi referencami, da sodelujeta in tudi predmet sodelovanja. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in dostopni na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke varovali skladno s Splošno EU uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Ponudnik vaših osebnih podatkov načeloma ne posreduje nikomur, razen (t. i. uporabnikom osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov – GDPR):

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Aumse d.o.o. (računovodski servis (npr. podatki z računa), informatik (dostop do podatkov na spletu), Pošta Slovenije (ime, priimek, naslov za dostavo));
 • državnim organom za potrebe vodenja konkretnega postopka iz svoje pristojnosti;
 • osebam, ki se izkažejo s pisno osebno privolitvijo ali pooblastilom uporabnika.

V primeru naročila artiklov preko spletne strani Angelja.si se smatra, da se z oddajo naročila uporabnik strinja, da se dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) zaupa uporabnikovo ime, priimek in naslov za dostavo.

 

 

5) Komunikacija z uporabniki

Uporabniki se ob obisku spletne strani ponudnika lahko prijavijo na prejemanje naslednjih elektronskih sporočil:

 1. vsebine nekomercialne narave (intuicijske fotografije, razne informativne vsebine in e-novice),
 2. marketinške vsebine kot so to obvestila o dogodkih, akcijah in druge ponudbe.

Na zgoraj navedena elektronska sporočila a) oziroma b) se lahko prijavite ločeno na spletni strani Angelja.si.

Če ste se prijavili na informativne vsebine ponudnika, intuicijske fotografije (a) oziroma obvestila o dogodkih in ponudbah (b), vam bomo na podlagi te vaše odobritve na vaš e-mail naslov poslali občasna elektronska sporočila ((a) in/ali (b)).

Omenjena elektronska sporočila ((a) in/ali (b)) vam bomo poslali tudi na podlagi vaše odobritve in sporočenega e-mail naslova na katerem od dogodkov ponudnika.

V vsakem poslanem informativnem elektronskem sporočilu bo jasno razvidna tudi možnost za odjavo od teh sporočil. Vaše nestrinjanje s pošiljanjem elektronskih sporočil lahko eksplicitno izrazite tudi pisno na naslov ponudnika ali elektronski naslov info@angelja.si .

Uporabnik, ki se je naročil na prejemanje informativnega gradiva oziroma obvestil o ponudbah v obliki elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja elektronska poštna obvestila na njegov elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi. Soglaša tudi, da ponudnik podatke, vpisane ob prijavi, hrani in obdeluje na način kot je opredeljen v teh Pravilih o zasebnosti.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno elektronsko poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je pogledal. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih elektronskih poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

 

 

6) Pravice posameznikov

Vaši osebni podatki se hranijo na podlagi vašega dovoljenja in dokler je to zakonsko dovoljeno. Kadarkoli lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke in njihovo dopolnitev, delni ali popolni izbris, omejitev ali prenehanje njihove obdelave.

Zahtevo za vpogled v osebne podatke oziroma spremembo privolitev pošljite pisno na naslov: Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov info@angelja.si . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uporabnik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS v primeru, da meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali obdelujejo v nasprotju z njegovimi privoljenji oziroma v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

 

 

7) Roki za hranjenje osebnih podatkov

Ponudnik d.o.o. bo osebne podatke uporabnika hranil v obsegu in za obdobje, ki je potrebno za dokončno izvedbo razmerja ((i) – (vii)), v katerega je vstopil uporabnik.  V primeru, ko se osebni podatki uporabnika hranijo na osnovi njegove privolitve, se bodo ti podatki hranili do preklica.

 

 

Aumse d.o.o.

Aumse, umetniško ustvarjanje in motivacijsko izobraževanje d.o.o.
Ob potoku 2, 1360 Vrhnika

Pravila o zasebnosti: opis je bil pripravljen 25. 5. 2018.