knjiga mozaik arhetipov
Kupi knjigo
PREDSTAVITEV KNJIGE

Mozaik arhetipov

MOZAIK ARHETIPOV je knjiga o našem notranjem svetu. Sestavljajo nas različne energije, preko katerih se izražamo. Tem energijam lahko rečemo tudi arhetipi. Ti opisujejo načine našega vedenja. Arhetipe so opazovali že naši predniki in jih zapisali v mitih in pravljicah. Kdo ne pozna zlobne kraljice? Precej manjkrat se pojavi dobrohotna kraljica, ki zna upravljati svoje kraljestvo.

V knjigi boste našli opise 108 arhetipov. Družili se boste z notranjim otrokom, ki je lahko nedolžen, igriv ali pa ranjen. Mimo lahko priskaklja dvorni norček, amater pa se udari po prstu in zamudi priložnost.

  • Kako nam račune prekriža saboter? Se rad druži z vlogo žrtve ali le odlaša?
  • Predajamo moč zunanjim avtoritetam kot arhetip prostitutke?
  • Smo med svojim odraščanjem razvili bojevnika v sebi, da se znamo zboriti za pravo stvar? Ali pa se raje umaknemo kot prilagodljivec in pridna punčka, ob tem pa pozabimo na svoje potrebe?

Z zbirko arhetipov lahko na svoj način delovanja v življenju pogledamo celostno. Raziskujemo lahko kot pravi detektivi. Ko se poglobimo v svoj notranji svet in razmagnetimo programe in obrambe, postajamo vedno bolj svobodni. Zapuščamo svojo kletko, ki smo si jo v veliki meri zgradili sami. Približujemo se našemu notranjemu avtentičnemu bistvu, ki ga v sodobnem svetu največkrat prekrijemo z družbenimi pričakovanji in normami. Tudi s strahovi pred »biti drugačen«. Ko odkrivamo svojo avtentičnost, postajamo igrivi, bolj sočutni in ljubeči. Premikamo se iz uma v srce, kar je pravzaprav osnova za premik v novo dobo. Ko vedno bolj poznamo sebe, postajamo vedno manj reaktivni na okolico. Znamo postaviti jasne zunanje meje, ne dovolimo si čustvenega izsiljevanja in sledimo svoji poti mojstrstva.

“Arhetipi so vzorci vedenja, ki so jih naši predniki opisovali že v mitih in pravljicah. Če si vzamemo čas in spoznamo svoje prevladujoče arhetipe, postanemo veliko manj reaktivni na dogajanja v okolici. Vedno bolj izstopamo iz programov in se približujemo svojemu avtentičnem bistvu.

Oštevilčenje arhetipov

Opisi 108 arhetipov nas spodbujajo, da uravnotežimo osnovne arhetipe in nato skozi prehodne arhetipe stopimo na pot proti novim dogodivščinam v novem svetu. Arhetipi v knjigi so oštevilčeni, tako da lahko z vlečenjem številk izberete svoj dnevni arhetip ali pa si z izvlečenim arhetipom odgovorite na zastavljeno vprašanje. Številke si lahko izdelate v Ustvarjalnici, ki je kot priloga dodana na koncu knjige.

Nosilni arhetipi (I-IV) in elementi (V-IX)

Z rimskimi številkami so v knjigi označeni štirje nosilni arhetipi (notranji otrok, cikel, dotik in plavalec) in pet elementov (zrak, ogenj, voda, zemlja, duh/eter). Notranji otrok je pravzaprav osnova vse naše osebnosti. Arhetip cikla pove, da naše življenje poteka ciklično, od ene do druge izkušnje, od začetka ene stvari do njenega zatona in novega začetka. Dotik nas hrani. Najprej fizično, nato pa še duhovno, ko se dotaknemo svoje duše. Plavalca usvojimo, ko zmoremo skozi življenje potovati sinhrono, v skladu z vesoljnimi zakoni.

Osnovni arhetipi (1-79)

Kar med 79 arhetipi lahko poiščemo tiste plati, ki nas podprejo in one, ki nas ovirajo. Ali pa nam celo podstavijo nogo, da se opotečemo … Pri vseh teh arhetipih so opisani njihovi sončni in senčni aspekti. Prvi podprejo, drugi zavirajo. Opis poti od senčnih proti sončnim aspektrom nakaže možnosti njihovega uravnotežanja v našem polarnem svetu.

Prehodni arhetipi (80-99)

Prehodni arhetipi opisujejo vrline, ki jih bomo morali razviti za prehod v novo dobo. Tja s seboj ne bomo mogli odnesti zamer, krivde, dvoma v svoje sposobnosti, sodb, sramu, manipulacij …

Pot v višje dimenzije vodi skozi prehod iz uma v srce. Prepoznali bomo lastno ranljivost, bili nežni do sebe in drugih, pristno izražali svoja čustva, da se bodo pretočila skozi telo, ter obvladovali lastne energije in nevpletanje v energije drugih ljudi.

Vpiši svoj e-mail naslov in prenesi brezplačno poglavje iz knjige Arhetipi.

Video Mozaik arhetipov

Kazalo knjige

Mnenja